Ca Dao Tục Ngữ / Folk-Songs Proverb


Con cọp chết để da

Người ta chết để tiếng

***

Con không chê cha mẹ khó

Chó không chê chủ nhà nghèo

***

Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn

***

 Một con ngựa đau, cả tầu không ăn cỏ

***

 Con sâu làm rầu nồi canh

Một người làm xấu, nhơ danh cả nhà

***

 Có cha có mẹ thì hơn

Không cha không mẹ như đờn đứt dây

 

 

 

____________________________________________